RSS

Архиве ознака: Писци говоре

Милосав Тешић О ТРАДИЦИЈИ

„Под традицијом подразумевам оно што би се могло обухватити појмом жива прошлост. То је она, ако се ограничимо на удео традиције у књижевној уметности, естетско-сазнајна вертикала у коју је уграђено креативно језичко биће једног народа, почев од усменог стваралаштва и почетака писмености, па све до скорашњих времена. Тешко да ико може бити толико глув и слеп па да не осети оно што је рођењем предодређен да доживи и проживи. Ти најудаљенији трептаји живе прошлости даљи су и од ње саме: они нас воде до искони и одатле се, друкчије  осенчени и просенчени, проносе кроз векове. Не може се десити – уколико се нисмо извежбали у ниподаштавању свега што није тренутно, што не постоји овде и сада и што се одмах не може искористити – никако се не може догодити да вал прошлог а још живог не протекне и кроз нас, да нас, у стваралачком смислу, не прене и не подстакне на обликовање новог и модерног песничког или којег другог израза, али заснованог на сигурним темељима. Нисам, дакле, бирао традицију, нити је она мене изабрала и најтачније ће бити да смо се једноставно препознали: она је у мени са својим пуним именом и презименом и колико је она испред мене толико је и испред мене. У ствари: жива прошлост је у неку руку и прошла будућност.“

 

Из књиге ПИСЦИ ГОВОРЕ, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2007

 

hermeneutika 1

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 15 фебруара, 2020 инч Милосав Тешић

 

Ознаке: ,